แอร์เบอร์ 5

หลักการวัดคุณภาพของแอร์เบอร์ 5

หลักการวัดคุณภาพของแอร์เบอร์ 5

แอร์เบอร์ 5

โดยหลักแล้ว การตัดสินว่าแอร์เครื่องไหนเป็นแอร์เบอร์ 5 จะวัดจากค่า EER
(ค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ)
ซึ่งเครื่องปรับอากาศที่มีค่า EER มากกว่า 11.6 ขึ้นไป
ก็จะได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ครับ แล้วทราบไหมครับว่า
เครื่องปรับอากาศไดกิ้นมีค่า EER สูงสุด 6 อันดับแรกของประเทศไทย
อ้างอิงจากเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  Credit : เพจ Daikin Society Thailand

Spread the love

ใส่ความเห็น